Before I gave birth, I read plenty of books, combed the internet, and listened to stories of many birth experiences. After all obtained information, I knew I wanted to have a natural childbirth. I wanted a nice experience, one that should belong to every woman, one that I will be happy to remember, one that will give me additional strength for this powerful life.

I was determined to not allow myself to be one of the many women who are treated like an item on a conveyor belt while giving birth – such an intimate and beautiful event. That is why the choice of the maternity hospital was so important.

On my list were the maternity hospital Ljubljana, because they had been monitoring me very nicely in the last couple of months, maternity hospitals Jesenice and Kranj, which have a very good reputation, and the maternity hospital Postojna, which was the one that finally convinced me. Why? Because I knew that only a “boutique” treatment is acceptable to me. I was not thrilled about the idea of big systems of conveyor belts, where the speed of expulsion is an economic priority, while cutting the perineum and other “butchery” as well as medicalization are the rule sooner than an exception. The realization that a whole bunch of people would be “rummaging” inside me was also incredibly repulsive. In Maternity hospital Postojna, I chose my midwife, Jana, after two preliminary visits, and she was going to be with me from the beginning to the end of delivery. I chose my delivery room, and my partner and I could choose our own suite where we would be able to rest and spend a couple of nights together after the birth. Since I am a vegetarian and at the same time don’t eat any dairy products, meals were also completely adapted to our wishes and incredibly tasty.

So how did everything actually begin? The first contractions began on 15. 5. 2017 a bit before midnight and were increasing towards the frequency of every 5 minutes. My fear that I wouldn’t know when it was happening for real was redundant. While laying down, the contractions hurt so much I quickly chose a seated position, and my husband helped by massaging my back, which eases the pain, and with correct breathing, which is also key for easing pain. In the pleasant home environment, I held out with contractions every 5 minutes until the morning, that is 8 hours, when I was scheduled for a regular checkup in the maternity hospital Ljubljana. After coming in on 16. 5. 2017, they carried out the formalities, followed by the CTG, which confirmed the contractions, and then a traditional vaginal exam, which showed that I was dilated 3-4 cm and after which they wished to keep me in the hospital and prepare me for giving birth. A bit annoyed that I decided for the Maternity hospital Postojna, they finally discharged me so that my husband and I were able to first go home to grab everything I needed. In the Mommy bag from the store Mali zakladi, we put organic tetra nappies, the excellent massage oil Trudi and other essentials, as well as natural apple and mango juice and a couple of energy bars from DM, which came in all too handy during delivery for additional energy. The car seat shell from the Mima brand was also prepared for our little treasure. That is how we headed to Postojna on a beautiful sunny day. In Postojna, I was awaited by my chosen midwife Jana, who knew about all my wishes. She performed the traditional vaginal exam and also all further ones, of which there were as few as possible because that is how I wanted it. She also equipped me with a portable CTG, which enabled me to freely move across the room and in the sunlit corridor outside. Walking during contractions was good for me. My delivery room was also incredibly nicely arranged for my arrival: with the chosen fragrance of an essential oil, candles, pleasant soft light, and music that was a true balm for my body and soul. The contractions, which nearly stopped during our journey to Postojna, then started increasing again but too slowly. Considering the progression and the dilation of 5 cm, we consulted with the doctor, deciding to break the water and thus naturally accelerate the contractions, which was not painful at all. I did not want any painkillers even though I was seriously thinking about them, because I did not know what kind of pain was waiting for me and whether I would be able to take it. But the desire for a natural birth and the support from my husband and midwife, who knew about my wishes and were encouraging me the whole time, were enough for me to hold on all the way to the finale, which happened a bit after midnight on 17. 5. 2017. The pain was truly unbearable, but there was no way back then and you need to hold on. During this time, you lose all sense of time and space, there is no time for thinking, there are only actions and power that I didn’t know I had until then. When the head came out and I was able to touch it, there was a bit of relief and the realization that I can do anything.

 

They lay down a wonderful little girl on my chest, with the umbilical cord still attached, as was my wish because of the best possible blood efficiency for her, and this awakened incredible feelings, feelings of pure, biggest love that you can ever experience. The overjoyed daddy cut the umbilical cord after a while. The umbilical cord blood and part of the umbilical cord tissue for storing stem cells was professionally taken by the staff for banking in Biobanka Trzin. Midwife Jana did an excellent job, following my wishes throughout the process and, like I wanted, she protected my perineum, meaning I was neither torn up nor cut nor stitched, which made the postnatal recovery faster and nearly painless. Placental expulsion was also incredibly successful without any additional drugs, which they give automatically nearly everywhere else.

Our beautiful little girl Paris Noa was first safely squeezed into her mother’s hug, right after birth, and only then did they wipe her down and do the measuring, weighing and everything else that other places do before they even put the baby in your arms. Even though we live in a completely economically-oriented world, my experience was intimate, sensuous and incredibly beautiful, one that every woman should have.

All praise goes to Maternity hospital Postojna, led by dr. Merlo who does his job with all his heart and knows how to listen to the suggestions of satisfied staff.

SLO: Preden sem rodila, sem prebrala precej knjig, prečesala splet in prisluhnila številnim porodnim izkušnjam. Po vseh pridobljenih informacijah sem vedela, da si želim, naravnega poroda. Želela sem si namreč lepe izkušnje, takšne, ki bi morala pripadati vsaki ženski, takšne, ki si jo bom z veseljem zapomnila, takšne, ki mi bo dala dodatne moči za to mogočno življenje. Bila sem odločena, da ne bom dovolila, da sem še ena od mnogih žensk, ki jih pri rojevanju, tem tako intimnem in lepem dogodku, obravnavajo kot po tekočem traku.

Zato je bila izbira porodnišnice še kako pomembna. Na mojem seznamu so se znašle Ljubljanska porodnišnica, saj so me v zadnjih mesecih zelo lepo spremljali, Jeseniška in Kranjska porodnišnica, ki imata dober sloves ter Postojnska porodnišnica, ki me je na koncu prepričala. Zakaj? Vedela sem da pride v poštev zgolj “butična” obravnava. Veliki sistemi tekočega traku, kjer je hitrost porajanja ekonomska prioriteta, rezanje presredka in ostalo “mesarjenje” ter medikalizacija pa prej pravilo kot izjema, mi niso dišali. Tudi zavedanje, da naj bi po meni “šarilo” cel kup ljudi mi je bilo nadvse odbijajoče. V Postojnski porodnišnici sem po dveh predhodnih obiskih izbrala svojo babico Jano, ki bo z menoj od začetka do konca poroda, svojo porodno sobo, pogovorila sem se o svojih željah in jim predstavila svoj porodni načrt, s partnerjem pa sva lahko izbrala tudi svoj apartma kjer si bomo lahko po porodu skupaj odpočili in preživeli nekaj skupnih noči. Glede na to da sem vegetarjanka, obenem pa ne jem nobenih mlečnih izdelkov so bili tudi obroki povsem prilagojeni našim željam in nadvse okusni.

Kako se je torej vse zares pričelo? Prvi popadki so se pričeli 15.5.2017 malo pred polnočjo in se stopnjevali na 5 minut. Bojazen, da ne bom vedela kdaj gre zares je bila odveč. V ležečem položaju so popadki tako boleli, da sem hitro ubrala sedeči položaj, moj mož pa mi je pomagal z masažo hrbtnega dela, kar omili bolečino ter s pravilnim predihovanjem, ki je prav tako ključno za omilitev bolečin. V prijetnem domačem okolju sem tako zdržala s popadki na 5 minut vse do jutra, torej 8 ur, ko sem bila naročena na redni pregled v Ljubljanski porodnišnici. Ob prihodu 16.5.2017 so po formalnostih, opravili najprej ctg, ki je potrdil popadke in nato še klasičen vaginalni pregled, ki je pokazal da sem odprta 3-4 cm in po katerem so me želeli zadržati v porodnišnici ter me pripraviti na porod. Nekoliko nejevoljni, ker sem se odločila za Postojnsko porodnišnico, so me nato le odpustili, da sva šla z možem najprej domol po vse potrebno. V Mommy bag iz trgovine Mali zakladi sva spravila poleg organskih tetra pleničk, odličnega masažnega olja Trudi in ostalih potrebščin še naravni sok iz jabolk in manga ter nekaj energijskih tablic iz Dm-a, ki so mi še kako prišle prav med porodom za dodatno energijo. Lupinica za v avto blagovne znamke Mima je bila prav tako pripravljena na najin mali zaklad. Tako sva se odpravila na čudovit sončni dan v Postojno. V Postojni me je pričakala moja izbrana babica Jana, ki je vedela za vse moje želje. Opravila je klasičen vaginalni pregled in tudi vse nadaljnje, ki jih je bilo čim manj glede na mojo željo ter me opremila s prenosnim ctg-jem, ki omogoča nemoteno gibanje po sobi in po zunanjem hodniku, ki je bil obsijan s soncem. Hoja med popadki mi je namreč zelo dobro dela. Tudi moja porodna soba je bila nadvse lepo urejena ob mojem prihodu: z izbrano dišavo eteričnega olja, svečkami, prijetno mehko svetlobo in glasbo, ki je bila pravi balzam za dušo in telo. Popadki, ki so se med potjo v Postojno skoraj ustavili so se v Postojni nato spet počasi stopnjevali, vendar prepočasi zato smo se glede na napredovanje in odprtost 5cm, po posvetu z zdravnikom odločili za predrtje mehurja in s tem za naravno pospešitev popadkov, ki ni čisto nič boleče. Protibolečinskih sredstev si nisem želela, čeprav sem resno razmišljala o njih, saj nisem vedela kakšna bolečina me čaka in ali ji bom kos. Vendar želja po naravnem porodu in podpora mojega moža in babice, ki sta vedela za moje želje in sta me ves čas spodbujala, sta bila dovolj da sem zdržala vse do finala, ki se je zgodil nekoliko čez polnoč 17.5.2017. Bolečina je bila resnično neznosna vendar tedaj ni več poti nazaj in potrebno je zdržati. V tem času zgubiš občutek za čas in prostor, ni časa za razmišljanje so samo še dejanja in moč za katero prej nisem vedela da jo imam. Ko se je prikazala glavica in sem jo lahko potipala je sledilo veliko olajšanje in zavedanje da zmorem vse.

Čudovita deklica, ki so mi jo kmalu zatem položili s popkovnico vred, kot je bila moja želja zaradi čim boljšega izkoristka krvi zanjo, na moje prsi je zbudila v meni neverjetna občutja, občutja čiste, največje ljubezni, ki jo je sploh mogoče doživeti. Presrečen očka je čez čas prerezal popkovnico. Popkovnična kri ter del tkiva popkovnice za hrambo matičnih celic je bila prav tako s strani osebja kmalu profesionalno spravljeno za hrambo v Biobanki Trzin. Babica Jana je opravila odlično delo, vseskozi je spoštovala moje želje in kot sem želela je varovala moj presredek, zaradi česar nisem bila ne raztrgana, ne rezana in ne šivana, poporodno okrevanje pa je bilo zato hitrejše in skoraj neboleče. Prav tako je bilo porajanje posteljice nadvse uspešno brez dodatnih zdravil, ki jih skoraj povsod dajejo kar avtomatično.

Naša čudovita deklica Paris Noa pa je bila takoj po porodu varno stisnjena najprej v mamin objem in šele nato so jo obrisali in opravili merjenje, tehtanje in vse kar drugod opravijo takoj še preden ti otroka položijo v naročje.

Čeprav živimo v povsem ekonomsko naravnanem svetu je bila moja izkušnja intimna, čutna in nadvse lepa, takšno, ki bi jo morala imeti prav vsaka ženska. Postojnski porodnišnici, ki jo vodi dr.Merlo, ki opravlja svoje delo z vsem srcem in zna prisluhniti predlogom zadovoljnega osebja, pa gre vsa pohvala.  

Foto:Primož Lukežič 

0
0
0
s2sdefault

Comments powered by CComment

Instagram Follow me